Το μαγείρεμα γίνεται μεγαλύτερη απόλαυση όταν η Fissler σας κάνει δώρο τον Φ.Π.Α*!

fpa free afisseta 47x60 2015 01

Στην ενέργεια συμμετέχουν τα παρακάτω καταστήματα και επιπλέον επιλεγμένα σημεία.

 

 

 

 

*Η προτεινόμενη διάρκεια καθώς και οι τιμές πώλησης είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε καταστήματος.